स्वागत नव वर्षाचे ! नूतन वर्षाभिनंदन (Welcome 2...

स्वागत नव वर्षाचे ! नूतन वर्षाभिनंदन (Welcome 2022: Greetings For New Year)


हे नवीन वर्ष आपण सर्वांना आनंदाचे, भरभराटीचे, वैभवाचे, सुखासमाधानाचे तसेच आरोग्यदायक व मंगलदायक जावो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना!