घरात सुखशांती नांदण्यासाठी (Tips to Maintain Ha...

घरात सुखशांती नांदण्यासाठी (Tips to Maintain Happiness at Home)

  • 1) दिवा, पणती, निरांजन, उदबत्ती, धूप आदी प्रज्वलित वस्तूंना फुंकर मारून विझवू नका.
  • 2) घरातील केरसुणी उभी ठेवू नका. तसेच तिला पाय लावू नका अथवा ओलांडून जाऊ नका.
  • 3) बिछान्यावर बसून खाऊपिऊ नका.
  • 4) संध्याकाळी झोपू नका.
  • 5) घरातील दरवाजे जोरात उघडू किंवा बंद करू नका.
  • 6) स्वयंपाक करताना मन प्रसन्न ठेवा. दुःखीकष्टी मनानं स्वयंपाक करू नका.
  • 7) स्वयंपाकघरात रात्रीच्या वेळी उष्टी खरकटी भांडी ठेवू नका.
  • 8) फाटलेले कपडे अगदी चुकून देखील घालू नका.