भजन देखील एक प्रकारचा मंत्र आहे… पुजेच्या वेळी कापुर का लावतात? काय आहे यांमागील शास्त्रीय कारण! (Scientific Reasons Behind Hindu Traditions)

वायुमंडलाचं शुद्धीकरण करतो कापूर पूजेच्या वेळी आरती करताना घरामध्ये कापूर जाळण्याची प्रथा वैदिक काळापासून चालत आलेली आहे. यामागचं शास्त्रीय कारण सांगायचं तर, कापूर जाळल्याने वायुमंडल शुद्ध होतं. अर्थात हवेतील हानिकारक जिवाणू नष्ट होऊन, कापराच्या सुंगधानं वातावरण सुवासिक होतं. बीज मंत्र म्हणजे काय असतं? कोणत्याही मंत्राचं लघूत्तम रूप म्हणजे बीज मंत्र. हे अतिशय प्रभावी असतात. बीज … Continue reading भजन देखील एक प्रकारचा मंत्र आहे… पुजेच्या वेळी कापुर का लावतात? काय आहे यांमागील शास्त्रीय कारण! (Scientific Reasons Behind Hindu Traditions)