चंद्रमा हंटर (Moon Hunter: Two Suns In The Sky...

चंद्रमा हंटर (Moon Hunter: Two Suns In The Sky Of US And Canada)

आज … अमेरिका आणि कॅनडाच्या सीमेवर दोन सूर्य निघाले, एक खरा सूर्य आणि दुसरा चंद्र.  ही घटना चंद्रमा हंटर म्हणून ओळखली जाते आणि जेव्हा पृथ्वीचा अक्ष बदलला जातो तेव्हा  चंद्र आणि सूर्य एकाच वेळी जन्माला येतात आणि  सूर्याची चमक चंद्रावर इतक्या तीव्रतेने प्रतिबिंबित होते  की तो दुसऱ्या  सूर्यासारखा दिसतो!  खूप सुंदर !!!