सर्दीवर झटपट उपाय काय? (How To Cure Cold Infection Instantly?)

सर्दी हमखास बरी करणारी औषधं सध्या तरी आपल्याकडे नाहीये. आपण करतो, डॉक्टर सुचवितात, ते निव्वळ प्रयोग. यापैकीच एक सोपा प्रयोग म्हणजे साध्या गरम पाण्याची वाफ घेणे.वाढतं प्रदूषण, वातावरणातील विषमता, अ‍ॅलर्जी, धुळीचं साम्राज्य अशा कारणांनी आपल्याला सर्दी होत असते. नाक वाहतं, शिंका येतात, जीव हैराण होतो. आपण झटपट उपाय म्हणून इनहेलर वापरतो, बाम लावतो, नाहीतर डॉक्टरकडे … Continue reading सर्दीवर झटपट उपाय काय? (How To Cure Cold Infection Instantly?)