प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा (Greeting...

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा (Greeting For Republic Day)

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

देश विविध रंगाचा, देश विविध ढंगाचा, देश विविधता जपणाऱ्या एकात्मतेचा.
प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो !