निर्माल्य द्या , झाडांचे खत मोफत मिळवा ! (Get Free Organic Manure In Exchange Of Flowers Waste)

गणेशोत्सवाच्या काळात गौरी-गणपतीला वाहिलेल्या हार-फुले यांचे निर्माल्य मोठया प्रमाणावर जमत असते. या निर्माल्यामध्ये नाश न होणारे साहित्य असते. ते पाण्यात सोडले जाण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे. पण तिथेही ते नाश होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणास धोका पोहचतो.यावर तोडगा ठाणे येथील विवियाना मॉलने काढला आहे. त्यांनी भक्तजनांना वनस्पती, हार, फुले, पाने, कापूस असे साहित्य आपल्या मॉलमध्ये आणून देण्याचे … Continue reading निर्माल्य द्या , झाडांचे खत मोफत मिळवा ! (Get Free Organic Manure In Exchange Of Flowers Waste)